Niniejszy serwis internetowy, wykorzystuje pliki cookies. Jeśli kontynuujesz korzystanie z serwisu, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.


Polisa 900x225

 

Polisy inwestycyjne wzbudzają wiele kontrowersji wśród wielu osób. Dużą części z nich można byłoby ograniczyć poprzez dokładnie zapoznanie się z umową. Drugim powodem jak przypuszczam może być spowodowane brakiem odpowiedniej wiedzy czym tak naprawdę one są. Dlatego też w artykule tym postaram się bliżej przybliżyć temu zagadnieniu.

Przypuszczam, że część czytelników jest już posiadaczem polisy inwestycyjnej bądź miała przyjemność spotkania z doradcą, który przekonywał do ich zakupu. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że polisy inwestycyjne są to produkty, których celem jest długoterminowe inwestowanie wolnych środków pieniężnych. W odróżnieniu od polisy inwestycyjno-ubezpieczeniowej wszystkie wpłacone środki pieniężne są inwestowane.


W polisie dostępne są dwa konta: podstawowe oraz dodatkowe. Na konto podstawowe wpłaca się określoną kwotę pieniędzy przez ustalony okres czasu np.: 5 lat. Wpłaty dokonywane są w odstępach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych czy rocznych. Możemy także dokonać wpłaty jednorazowej. Jeśli nie dokonamy wpłaty całej ustalonej kwoty będziemy obciążeni karami z tego tytułu. Na koncie podstawowym musimy utrzymywać wpłacone środki przez określony minimalny okres czasu. Najczęściej jest to okres 10 lat. Jeśli chcielibyśmy dokonać wcześniej wypłaty zgromadzonych środków zostaniemy obciążenia wysoką prowizją za wypłatę, szczególnie w pierwszych latach obowiązywania polisy. Najczęściej przy wpłatach na konto podstawowe nie jest pobierana żadna prowizja. Niemniej jednak radzę, aby przy zakupie każdego produktu sprawdzić czy istnieje wspomniana opłata. Konto dodatkowe natomiast służy do dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym momencie. Nie ma tutaj ustalonej kwoty, która musi być utrzymana na koncie. Niestety, ale tutaj musimy liczyć się z prowizjami z tytułu dokonanych wpłat i wypłat.

Naturalnym pytaniem jakie może zrodzić się w naszych głowach brzmi następująco: „W jaki sposób pomnażane są nasze pieniądze?”. Odpowiedź jest następująca. Polisy inwestycyjne dają możliwość inwestycji poprzez zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Mogą to być fundusze krajowe jaki również i zagraniczne. Dlatego też przy wyborze produktu należy zwrócić szczególną uwagę na ilość dostępnych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Jest to o tyle ważne kryterium, że pozwala nam aktywnie zarządzać zgromadzonymi środkami w każdych warunkach rynkowych. Zapraszam do drugiej części artykułu, w której będą wskazane następne korzyści posiadania polisy inwestycyjnej.