Niniejszy serwis internetowy, wykorzystuje pliki cookies. Jeśli kontynuujesz korzystanie z serwisu, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.

 

„Jeśli nie umiesz oszczędzać pieniędzy, nie wykiełkują w Tobie nasiona sukcesu.”

W. Clement Stone

ILE KOSZTUJE KREDYT?
OBLICZ RATĘ KREDYTU HIPOTECZNEGOZ BEZPŁATNYM KALKULATOREM KREDYTOWYM.

pobierz kalkulator
 

"Ludzie, którzy mówią, że mało mają pieniędzy, nie potrafią tak naprawdę oszczędzać"


Jeff Keller

Niniejszy dokument zawiera politykę prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie finansoweabc.org. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także subskrybentów bezpłatnego newslettera zawierającego materiały promocyjne.

§1

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 RODO -  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Łukasz Koclęga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MGL FINANSE ŁUKASZ KOCLĘGA, Oś. Na Stoku 62 lok. 3, 25-437 Kielce, wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 657-228-45-10.
2. Kontakt z administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. W serwisie przetwarzane są informacje o jego użytkownikach ograniczone do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na właściwym poziomie.
4. Dane osobowe, które nam powierzasz m.in.: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, a w przypadku tradycyjnej wysyłki zakupionych produktów także adres zamieszkania, przetwarzane są:  
a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;     
b) w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;    
c) w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);     
d) jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, a także bezpłatnego newslettera zawierającego w szczególności informacje handlowe oraz materiały promocyjne dotyczące oferowanych usług.
5. Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest uzależniony od celu ich przetwarzania tj. - w przypadku sprzedaży produktów i świadczenia usług drogą elektroniczną będzie to czas niezbędny do realizacji umowy i ewentualnych roszczeń z nią związanych;- w przypadku wysyłki informacji marketingowych oraz bezpłatnego newslettera, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowej.
6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
a.   dostępu do treści swoich danych osobowych. Co oznacza, że możesz żądać udzielenia informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak to w jakim zakresie są one przetwarzane;
b.   żądania usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. roszczenia cywilne, rozliczenia podatkowe);
c.   sprostowania danych osobowych. Jeżeli zaobserwujesz, że przetwarzane dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W celu potwierdzenia zmian możemy poprosić Cię o przesłanie dokumentacji potwierdzającej zmiany;
d.    ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy.
e.   wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
f.   przenoszenia danych do innego administratora danych. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
7. Poza ww. uprawnieniami użytkownikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Administrator informuje, że nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
9. W oparciu o udostępnione przez użytkowników dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§2

Sposób gromadzenia i przetwarzania danych

1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
2. Przetwarzając twoje dane kierujemy się licznymi regułami, które zapewniają szczególną ochronę powierzonych nam danych osobowych, stosujemy m.in.:
a.   Regułę adekwatności - przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;
b.   Regułę transparentności – jej przejawem jest niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o zasadach przetwarzania twoich danych osobowych;
c.   Regułę prawidłowości – dbamy o aktualność i zgodność z prawdą przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, skontaktuj się z nami bezpośrednio lub za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
d.   Regułę rozliczalności – tj. zasadę, w której administrator danych ma obowiązek wykazać przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, w związku z czym podejmujemy wszelkie działania mające na celu udzielenia Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej działań związanych z Twoimi danymi osobowymi.
e.   Regułę integralności i poufności – polegającą na stosowaniu niezbędnych środków zabezpieczających poufność i integralność Twoich danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia oraz realizacji i rozliczenia usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.
4. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Niestety jeżeli nie zdecydujesz się na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi nie będziemy mogli zrealizować twojego zamówienia.
5. Użytkownicy serwisu udostępniają swoje dane osobowe poprzez wypełnienie stosownych formularzy umożliwiających zamówienie usług oferowanych za pośrednictwem serwisu. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz.
6. W przypadku prenumeraty elektronicznych i bezpłatnych newsletterów serwis wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi zamówiony przez niego newsletter.
7. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). W każdym czasie użytkownicy Serwisów, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania poprzez kliknięcie w odpowiedni link dezaktywacyjny zamieszczony w stopce każdej wiadomości o charakterze promocyjno – handlowym. Dezaktywacja newslettera jest równoznaczna z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych.    
8. W przypadku konsultacji telefonicznych przekazane w rozmowie dane osobowe będą każdorazowo potwierdzane poprzez wiadomość e-mail zawierającą podstawowe dane dotyczące zawartej umowy. We wskazanej wiadomości dostępny będzie link aktywacyjny przekierowujący bezpośrednio do serwisu, w którym użytkownik będzie mógł zweryfikować przekazane dane i w dowolny sposób je modyfikować.
 

§3

Zasady bezpieczeństwa

1. Administrator danych przykłada szczególną uwagę problematyce zachowania poufności użytkowników korzystających z serwisu. Nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, oraz ustawie Prawo telekomunikacyjne.    
2. Serwis oraz urządzenia służące przetwarzaniu danych osobowych są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.    
3. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie administrator danych osobowych oraz podmioty za pośrednictwem którego realizowane są płatności:
- Transferuj.pl - Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań
- Fakturowania Sp. z o.o. ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa (w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT)    
4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez w/w podmioty zewnętrzny i prowadzoną przez niego politykę prywatności. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przez Transferuj.pl istnieje możliwość zapłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy.    
5. Administrator danych informuje, że prowadzi rejestr czynności przetwarzania i została wdrożona polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. W szczególności zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z aktualnymi przepisami prawa.
 

§4

Polityka cookies

1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) składają się z fragmentów tekstu przesłanego przez serwer WWW do przeglądarki internetowej użytkownika i przechowywane są przez tę przeglądarkę w trakcie korzystania z serwisów informacyjnych. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań.
2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
3. Na stronie internetowej serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” i „stałe”. Pliki cookies sesyjne używane są do swobodnego poruszania się użytkownika w trakcie korzystania z serwisu i zostają usunięte z komputera po zamknięciu przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies umożliwiają naszej stronie internetowej zidentyfikować przeglądarkę użytkownika, w trakcie jego odwiedzin. Mają charakter trwały – pozostają zapisane na komputerze, aż zostaną usunięte, lub do momentu osiągnięcia przez nie określonej daty ważności decydującej o automatycznym ich usunięciu przez przeglądarkę.
4.Google Analytics generuje informacje statystyczne na temat korzystania ze strony za pomocą plików cookies, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Informacje uzyskane w odniesieniu do naszej strony internetowej są używane do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny. Google będzie przechowywać te informacje. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
5. Serwis wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie.
6. Poniżej zamieszczamy linki kierujące bezpośrednio do instrukcji zarządzania plikami cookies odpowiednio dla producentów najpopularniejszych przeglądarek:    
Dodatek do przeglądarki umożliwiający zablokowanie Google Analytics można pobrać https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
7. Jeżeli zablokujesz nasze pliki cookies możesz spotkać się z sytuacją, w której pewne elementy naszych stron www oraz aplikacji on-line nie będą działać.

 

§5

Postanowienia końcowe

1. W związku z nieustannym postępem technologicznym jak i zmianą przepisów prawnych Administrator danych zastrzega sobie prawa do dokonania zmian dotychczas prowadzonej polityce prywatności.    
2. Użytkownicy serwisu zostaną każdorazowo poinformowani o takiej zmianie poprzez wysłanie stosownej wiadomości na wskazany przy rejestracji adres e-mail.
3. Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Serwis polityki w zakresie ochrony prywatności, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
4. Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność FinansoweABC.org lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.
5. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z FinansoweABC.org. Pojedyncze dokumenty publikowane przez FinansoweABC.org w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich, związane z tymi dokumentami.  
 
Copyright © 2018 FinansoweABC.org